I’m Backkkkk β€οΈπŸ€—

BRAVE HEART ❀️

Abena knew it. Getting on this chopper with Mr Todd; her new American Boss, is suicide. Now they’re both up on a hill. Out in the middle of nowhere. Having wine and steak, with no one else around. What kind of trouble is this? It’s supposed to be a work trip. She tries to smile but her unbelievable fear of heights fight her on the inside. β€œThis has to be done.” she tells herself. It’s either this or her career. Years of hard work, perseverance and sacrifice won’t be thrown out of the window just because Olivia has a quick mouth dipped in the pool of vengeance.

Todd smiles at her bravery. He can see her heartbeats rising from all the way across the table. But it’s either this or her job. And he’s always liked her. He’s never seen a woman with such beautiful curves in all his life. β€œYou black women are something man…” he mutters. She can see him doing it again. Giving her the β€˜I wan chop you’ look. This time she’ll have to endure it.

Even if this is the worst idea, Abena Mensah is prepared to make things right. No matter what it takes. She coughs and manages a smile back. β€œThe night is about to begin Mr. Todd.” She says, β€œHey; Be-Na, just call me Todd. Okay?” He says, smiling. She smiles and takes a deep breath… β€œIts gonna be a long night.” he says. She rubs her sweaty palms together anxiously; it’ll be a long night indeed… 😌

Author: Nnennaya

In love with creative arts. And living...

30 thoughts on “I’m Backkkkk β€οΈπŸ€—”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: